STOYANOV ENTERPRISES е българска корпоративна група от компании, работещи в сферата на недвижимите имоти. Основател и главен акционер е бизнес предприемачът Никола Стоянов, който създава първата си компания през 1998 г.

Към днешна дата нашата корпоративна група наброява повече от 30 фирми. Никола Стоянов е главен акционер във всички компании от структурата, като във всяка от тях партнира с различни други акционери, както и със своята съпруга Невена Стоянова. Дейностите, които са най-силно застъпени в настоящия момент са:

 Агентски бизнес, свързан с покупко-продажби и наеми на имоти в България и чужбина. Оперира под формата на обединение от няколко водещи "sister" агенции за имоти, в т.ч. LUXIMMO, BARNES BULGARIA, SUPRIMMO, STONEHARD, PROPERTY.BG, RENT A HOME, BUSINESS FOR SALE.BG;

 Строително-предприемаческа и инвестиционна дейност в сферата на жилищното строителство в градски и курортни зони. От старта на тази дейност през 2004 г., и до 2016 г., отделните сгради и комплекси са изграждани през различни свързани компании, а понякога и в консорциум с други партньори. От 2017 г. основната компания e ТАСКОВ & СТОЯНОВ;

 Кредитно консултиране и финансово посредничество. Дейността се извършва от свързаната компания SUPER CREDIT, която е лицензиран кредитен консултант към БНБ;

 Интериорно проектиране и обзавеждане. Оперира чрез компанията FURNISH.BG;

Компаниите от групата работят в пълна синергия, споделяйки общи ресурси, капитал и платформи за управление и маркетинг. Оперират по иновативни за България бизнес модели, много от които са изградени по идеите на нашия основател или са вдъхновени от най-добрите световни практики и впоследствие адапатирани за текущата пазарна конюнктура и условия в нашата страна. Винаги любознателен и постоянно пътуващ по целия свят, Никола Стоянов е в непрестанно търсене на най-новото и прогресивното във всяка една от индустриите, които развива. Пионер в много от своите начинания, той вярва дълбоко, че в днешния силно конкурентен и динамичен свят на бизнеса, устойчиво могат да функционират само организации, които разчитат на иновативни подходи и постоянно модернизиране на всички системи от своята корпоративна структура, начини на работа и предоставяне на качествени услуги към клиенти и партньори на принципа “Win-Win”.

НАШАТА ИСТОРИЯ

Вдъхновен от престоя си във Великобритания, където стажува и работи по студентски програми през периода 1997-1999 г., след завръщането си нашият основател Никола Стоянов решава да изгради бизнес в България по западни модели за развитие, в комбинация с обслужване на клиенти по най-високи световни стандарти. Множеството трудности на пазарната конюнктура в България през 90-те години не го отказват, а дори още повече го мотивират да работи неуморно за налагането на своите идеи в една коренно различна тогава бизнес среда и едва прохождаща корпоративна култура.

Първата компания EBPW започва да работи в областта на дигиталния маркетинг и интернет рекламата още през 1998 г., когато световната мрежа Интернет тепърва започва да става достъпна за широката публика. Още тогава е изградена първата група от търговски сайтове за туристически услуги и хотелски резервации като BulgariaSki.com, BeachBulgaria.com, VisitBulgaria.net, SofiaHotels.net, VarnaHotels.com, PlovdivHotels.com, BourgasHotels.com, RentACarBulgaria.com и др., където услугите се извършват в сътрудничество с туроператора Silky Holidays. След няколко години успешна работа групата туристически сайтове е прехвърлена за управление към партниращия й туроператор, за да може Стоянов да се концентрира изцяло върху новите си начинания, свързани с недвижими имоти и строителство. Така, през 2003 г. той създава първата си агенция за недвижими имоти, изцяло ориентирана към работа с чуждестранни купувачи на български ваканционни и селски имоти. През 2016-та година Стоянов продава дела си в нея на бившия си съдружник, за да може да се концентрира изцяло върху развитието на семейния бизнес от холдингов тип, който днес е обединен под наименованието STOYANOV ENTERPRISES.

Типична черта в маниера на нашите компании и основен фактор за успехите ни е силната ангажираност на нашите мениджъри и сътрудници. Успяваме да постигнем успешно това чрез прилагане на напредничави методи за привличане и мотивация на хора посредством предоставяне на реални условия за изграждане на професионална кариера, издигане в йерархията на фирмите на база умения и постигнати резултати, възможност за заемане на ключови мениджърски и директорски позиции в кратък срок. Освен това нашите програми за вътрешнофирмена ангажираност предоставят на най-лоялните ни и отдадени сътрудници възможността не само да работят в чудесни условия, но и да получат за себе си дял от бизнеса, чрез предоставяне на реални и виртуални акции от компаниите, процент от печалбите, колективност във вземането на решения.

На партньорите, които са ни поверили ексклузивен мандат за пазарна реализация на своите строителни проекти, ние осигуряваме безкомпромисна отдаденост и лоялност с грижата на най-добър стопанин, по същия начин, както това правим и за собствените си начинания. В същото време, прилагайки най-съвременните методи в дигиталния маркетинг, в комбинация с традиционни прийоми за реклама на имоти (включително в офлайн пространството), ние постигаме най-високи обеми на реализирани продажби, при това още в началния етап на строителството.

На клиентите, които ни се доверяват като агент за продажба и наем на своя имот, ние гарантираме меродавно консултиране, защита на финансовия интерес, чрез полагане на всички усилия за постигане на максимална продажна цена, при това в най-кратки срокове.

На чуждестранните инвеститори и предприемачи, които използват нашите услуги за навлизане на българския пазар, ние оказваме безценна помощ по всички основни аспекти на процеса. Разчитайки на огромната си сфера на връзки и контакти с важни български държавни институции и частни компании, които биха могли да са от полза за гладкото стартиране и опериране на всеки чуждестранен бизнес в България, нашите клиенти за в сигурни ръце.

Това е само част от рецептата за успешно управление на бизнес и предоставяне на специализирани услуги към клиенти и партньори, която ние прилагаме успешно вече над 25 години!

НАШАТА ИСТОРИЯ

Вдъхновен от престоя си във Великобритания, където стажува и работи по студентски програми през периода 1997-1999 г., след завръщането си нашият основател Никола Стоянов решава да изгради бизнес в България по западни модели за развитие, в комбинация с обслужване на клиенти по най-високи световни стандарти. Множеството трудности на пазарната конюнктура в България през 90-те години не го отказват, а дори още повече го мотивират да работи неуморно за налагането на своите идеи в една коренно различна тогава бизнес среда и едва прохождаща корпоративна култура.

Първата компания EBPW започва да работи в областта на дигиталния маркетинг и интернет рекламата още през 1998 г., когато световната мрежа Интернет тепърва започва да става достъпна за широката публика. Още тогава е изградена първата група от търговски сайтове за туристически услуги и хотелски резервации, където услугите се извършват в сътрудничество с водещ туроператор. След няколко години успешна работа групата туристически сайтове е прехвърлена за управление към партниращия й туроператор, за да може Стоянов да се концентрира изцяло върху новите си начинания, свързани с недвижими имоти и строителство. Така, през 2003 г. той създава първата си агенция за недвижими имоти, изцяло ориентирана към работа с чуждестранни купувачи на български ваканционни и селски имоти. През 2016-та година Стоянов продава дела си в нея на бившия си съдружник, за да може да се концентрира изцяло върху развитието на семейния бизнес от холдингов тип, който днес е обединен под наименованието STOYANOV ENTERPRISES.

Типична черта в маниера на нашите компании и основен фактор за успехите ни е силната ангажираност на нашите мениджъри и сътрудници. Успяваме да постигнем успешно това чрез прилагане на напредничави методи за привличане и мотивация на хора посредством предоставяне на реални условия за изграждане на професионална кариера, издигане в йерархията на фирмите на база умения и постигнати резултати, възможност за заемане на ключови мениджърски и директорски позиции в кратък срок. Освен това нашите програми за вътрешнофирмена ангажираност предоставят на най-лоялните ни и отдадени сътрудници възможността не само да работят в чудесни условия, но и да получат за себе си дял от бизнеса, чрез предоставяне на реални и виртуални акции от компаниите, процент от печалбите, колективност във вземането на решения.

На партньорите, които са ни поверили ексклузивен мандат за пазарна реализация на своите строителни проекти, ние осигуряваме безкомпромисна отдаденост и лоялност с грижата на най-добър стопанин, по същия начин, както това правим и за собствените си начинания. В същото време, прилагайки най-съвременните методи в дигиталния маркетинг, в комбинация с традиционни прийоми за реклама на имоти (включително в офлайн пространството), ние постигаме най-високи обеми на реализирани продажби, при това още в началния етап на строителството.

На клиентите, които ни се доверяват като агент за продажба и наем на своя имот, ние гарантираме меродавно консултиране, защита на финансовия интерес, чрез полагане на всички усилия за постигане на максимална продажна цена, при това в най-кратки срокове.

На чуждестранните инвеститори и предприемачи, които използват нашите услуги за навлизане на българския пазар, ние оказваме безценна помощ по всички основни аспекти на процеса. Разчитайки на огромната си сфера на връзки и контакти с важни български държавни институции и частни компании, които биха могли да са от полза за гладкото стартиране и опериране на всеки чуждестранен бизнес в България, нашите клиенти за в сигурни ръце.

Това е само част от рецептата за успешно управление на бизнес и предоставяне на специализирани услуги към клиенти и партньори, която ние прилагаме успешно вече над 25 години!

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

години

Успешна работа на

групата на българския и

международния пазар

човека

Сътрудници и мениджъри,

работещи в нашите компании и

франчайз партньори

офиса

В цяла България

и по света

завършени проекта

Построени сгради и комплекси

в София и страната

за периода 2004 - 2023 г.

обща застроена РЗП

Сумарна разгъната застроена площ

на всички завършени

до сега наши сгради

текущо строящи се сгради

Сумарна разгъната застроена площ

на всички строящи се

в момента наши сгради

сделки годишно

Брой сделки с продажби и наеми,

които обичайно реализираме

на годишна база

актуални оферти

За продажба и под наем в

България и чужбина

Брандове от корпоративната група

Агенция Luximmo Finest Estates е основана през 2007 г. и работи единствено във високия сегмент на пазара. Обслужваме клиентите си по стандарти, вдъхновени от най-добрите световни практики при продажбите и наемите на елитни имоти. Създадохме агенцията, за да осигурим на успелите и заможни българи всички необходими услуги в областта на престижните недвижими имоти на едно място. Наши клиенти са високообразовани и културни хора, известни личности, уважавани общественици — хора, които търсят и предлагат качествени имоти, но същевременно ценят времето си и желаят да получат най-доброто отношение.

LUXIMMO е първата българска агенция, предлагаща луксозни имоти от най-високо качество и в чужбина, както и професионално обслужване на местно ниво от нашите над 20 офиса и представителства в България и чужбина. Участваме редовно в множество мероприятия, свързани с имотите зад граница — изложения, конференции, семинари.

Luximmo e единствената българска агенция за недвижими имоти с 2 награди от престижния международен конкурс за агенции от цял свят International Property Awards.

Платформата на SUPRIMMO е създадена и се развива от екип доказани специалисти с над 15-годишен опит в областта на недвижимите имоти в България.

Нашата иновативната система за продажби и наеми на имоти представлява “хибридна" работна платформа, съчетаваща в себе си предимствата на най-модерните електронни технологии за маркетинг и продажби, в комбинация с безценния жив контакт и обслужване, осигурено от професионално обучени консултанти, притежаващи богат дългогодишен опит на местния пазар. По отношение на електронната част на платформата ние разчитаме на последните нововъведения в информационните технологии, осигуряващи ни мащабни и силно таргетирани маркетингови инструменти, чиято цел е масово проникване на пазара и доставяне на информацията и офертите до максимален брой хора, които са предварително профилирани като потенциални клиенти. Ние комбинираме тези инструменти с мощна онлайн базирана система за управление на продажбите и автоматична комуникация с клиенти и собственици на имоти. Целта е да постигнем модел на постоянно общуване между собствениците на имоти и техните потенциални клиенти, а куратор на този комуникационен процес е именно нашата платформа и респективно нашите живи консултанти. Управлението на процесите до голяма степен е поверено на система за изкуствен интелект, която ние и нашите специалисти разработваме в продължение на повече от 10 години. Цялата платформа работи за интереса на клиента, спестявайки му време, пари и стрес. Системата подпомага до голяма степен и нашите професионални консултанти, за които системата извършва голяма част от рутинната и досадна работа, присъща за всеки зает в тази сфера. По този начин нашите консултанти имат достатъчно време и спокойствие, за да могат да се концентрират на най-важното в работата с клиента — приятелското отношение и защитата на неговия интерес. Крайният резултат е един високоефективен, стройно организиран работен процес, при който всички страни са удовлетворени, а продажбите и наемите се осъществяват при значително съкратени срокове и намалена маркетингова цена. Мултиплицирайки ефекта от платформата сред все повече клиенти и все повече сделки, SUPRIMMO намалява значително стандартните разходи за обслужване на клиентите в сектора и им дава възможност да се възползват от висококачествени услуги по продажби и наеми на имоти, при няколко пъти по-ниска цена на услугата, в сравнение с традиционните агенции за имоти.

STONEHARD е международна консултантска агенция за недвижими имоти, с фокус върху ексклузивно представителство на новопостроени жилищни и търговски проекти. Продаваме разнообразни нови имоти, както и преустроени площи, в държави по целия свят. Предоставяме цялостно консултиране и посредничество за нашите клиенти , при предварителни продажби и завършено ново строителство. Нашата партньорска мрежа от местни агенти е развита в повече от 50 държави, а мениджмънт екипът ни е изцяло създаден от мултинационални експерти в сферата на недвижимите имоти, с над 15 годишен опит в посредничество при сделки на недвижимости в процес на предварителни продажби, и обслужване на международни клиенти, с различен произход и култура.

Освен подпомагането на клиенти и инвеститори, ние представляваме строителните компании и мастър агентите, в процеса на капиталови вложения при глобално разрастване и навлизане в нови пазари.

Нашият работен модел е ясен и целенасочен. Базира се на няколко основни принципа. Бизнес концепцията ни е подпомагаща всеки участник в процеса на покупко-продажба.

В настоящата постоянно променяща се бизнес среда, STONEHARD е предпочитан партньор и доказан специалист в сектора с недвижими имоти, действа своевременно и консултира адекватно ,единствено с цел да постигне успех за клиентите си.

Още от идеята за създаването си през 2002 г. агенцията се фокусира приоритетно в обслужване на купувачи от чужбина, като за целта е използван британски модел на развитие на агентски бизнес и предоставяне на услуги, който няма аналог в България по това време. Съобразно търсенето на имоти от страна на нашите клиенти, ние успяхме да развием агенцията на национално ниво, като се занимаваме с продажби и отдаване под наем на имоти в цяла България, включително столицата София, всички големи градове (Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново и Видин), всички български курорти (ски/ планински, морски, голф и спа), както и селските райони на страната. Елементи от този модел са запазени в нашата работа и до днес, като компанията вече обслужва, както традиционно чужденци, а в същата степен и български купувачи и наематели.

ROPERTY.BG предлага богато портфолио от над 35 000 имотa в столицата, големите областни градове и курорти в цялата страна, а също така и в много селски райони.

PROPERTY.BG развива специфична бизнес концепция, основана върху натрупания дългогодишен опит и изградено доверие сред многохилядна клиентска база от чуждестранни купувачи, с каквито агенцията е работила преимуществено през първите 15 години от своето съществуване. Благодарение на обширната си сфера на влияние сред хилядите чуждестранни собственици на имоти във всички градове и курорти на България, днес PROPERTY.BG разполага с уникално портфолио от ексклузивни имоти, които са достъпни за покупка само при нас!

Нашият екип от отлично подготвени специалисти и консултанти има за цел да осигури пълен набор от висококачествени посреднически и юридически услуги в процеса на купуване, продажба или инвестиция в имоти навсякъде в България.

Основан от Heidi Barnes и управляван от своя президент - барон Thibault de Saint Vincent повече от 20 години, днес BARNES e водеща интернационална агенция за най-висок клас жилищни имоти. На своите клиенти във Франция и по целия свят, а вече и в България, ние предлагаме персонализирано обслужване в областта на продажбите и наемите на елитни имоти — престижни апартаменти и пентхауси в столиците и големите градове, елегантни градски къщи и частни резиденции, луксозни вили в световни морски и планински дестинации, парцели в реномирани локации, ексклузивни имения в световно известни курорти, аристократични замъци и много други имоти в премиум сегмента на пазара. Чрез своите специални подразделения и доказани експерти BARNES предлага също и луксозни яхти, скъпи вина, изкуство и редки колекционерски автомобили.
BARNES отваря своя първи офис в България през 2020 г. благодарение на колаборацията между г-н Никола Стоянов и г-жа Невена Стоянова, известни български имена в сферата на луксозните имоти, и техния френски партньор граф Guillaume de Villiers, основен деятел за развитието на мрежата от предствителства на BARNES в Централна и Източна Европа.

Това е специализираният бранд и отдел на компанията LUXIMMO FINEST ESTATES, насочен към отдаването под наем на качествени и луксозни жилищни имоти на сезонен или средносрочен принцип (седмично или месечно) в различни топ курорти и населени места в България, Гърция и други страни по света. За осъществяване на тази дейност ние сме създали специалния портален сайт www.rentahome.bg, както и разчитаме на стройна организационна структура, поддържана от фирмен отдел “Сезонни и средносрочни наеми”  в тясна колаборация с локалните ни офиси в страната и локалните ни партньори в чуждестранните дестинации, както и с реномирания туроператор “Силки Холидейс” (ЕИК: 128595448), който се грижи за резервациите на имоти, предлагащи краткосрочни наеми на база нощувки.

“Супер Кредит” ООД е лицензиран кредитен консултант, регистриран с №BCI000038 от 12.02.2019 г., по реда на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП). В качеството си на лицензиран кредитен посредник, SUPER CREDIT поддържа официални договорни отношения с почти всички водещи банки и небанкови кредитни институции в България. Избирайки SUPER CREDIT за свой доверен консултант по ипотечно или друг вид финансиране, всеки наш клиент получава компетентна кредитна консултация, както и няколко оферти от различни банки, с цел да може да направи информиран избор, при най-изгодните за него условия.

SUPER CREDIT е част от корпоративната група STOYANOV ENTERPRISES, в която участват редица водещи български компании, работещи в областта на продажбите, наемите и управлението на недвижими имоти, строителното предприемачество, мебелната индустрия и туризма. Нашите услуги са АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНИ за кредитополучателя!

ТАСКОВ & СТОЯНОВ е строително-инвестиционна компания, собственост на Камен Тасков и Никола Стоянов — доказани експерти, съответно в областта на жилищното строителство и маркетинга на имоти в България. Предприемачите развиват дейността си повече от 18 години, а първата сграда датира още от 2004 год.

ТАСКОВ & СТОЯНОВ разчита на ефективен бизнес модел, който се е доказал в годините. Следвайки идеята за бутиков тип строителство, съдружниците залагат на няколко важни принципа във всеки един от своите проекти:

 • КОМФОРТ НА ОБИТАВАНЕ
 • ЕСТЕТИЧНОСТ И БЕЗУПРЕЧНА АРХИТЕКТУРА
 • ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ И НЕСКЪПА ПОДДРЪЖКА
 • НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ И ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ
 • ПОСТОЯНЕН ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ КЪМ ВСИЧКИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
 • ЛИЧНО ВНИМАНИЕ КЪМ ВСЕКИ КЛИЕНТ 

Резултатът е винаги налице — създадената стойност на жилищния продукт надвишава значително неговата цена. Това е гаранция за сигурни продажби и удовлетворение сред клиентите на компанията! 

Постигнатите обеми строителство и продажби през годините показват успешната дейност на групата. Към днешна дата общата разгъната застроена площ на всички завършени сгради с участието двамата инвеститори надхвърля 132 000 кв.м. Завършените сгради и комплекси са 34, а жилищата в тях превишеват 1200 единици.

Компанията Furnish BG е основана през 2004 г. и е специализирана в интериорeн дизайн, цялостно обзавеждане на дома и проектиране на мебели по поръчка, хотелско обзавеждане и обзавеждане за заведения. Фирмата се фокусира върху интериорно проектиране и дизайн в отговор на нарастващата тенденция за все по-голямо търсене на подобен род услуги.

За да улесним своите клиенти, създадохме и онлайн магазин за мебели, чрез който може да разгледате всички артикули в нашия каталог за мебели и обзавеждане, да направите онлайн поръчка на мебели и да платите бързо и лесно желания от Вас продукт или да се консултирате с наш специалист, за да намерите най-подходящите и функционални решения за интериора на своя дом.

Днес можем да се похвалим със своето извоювано място на пазара и доказано име. Разполагаме с офис във Варна, производствени бази в София, Варна и Бургас, а сред клиентите, които ни се довериха са едни от най-добрите хотели и ваканционни комплекси в различни курортни селища на България

Предлагаме Ви богат асортимент от готови мебели и мебели по поръчка, цялостни пакети за обзавеждане, готови да отговорят на различните вкусове и желания.

Продуктите от каталога на нашия онлайн магазин за мебели могат да бъдат доставени до почти всеки град в България. Основните ни дестинации са популярните български курорти и населени места.

За своите клиенти ние се стремим да предоставим комплексни услуги като обхванем пълната гама от дейности в обзавеждането и интериорното проектиране:

 • Дизайн и цялостно обзавеждане на ваканционни обекти, хотели, заведения, офиси и търговски обекти;
 • Интериорен дизайн и 3Д визуализиране;
 • Производство на кухни и мебели по индивидуална поръчка, дизайнерски мебели;
 • Доставка и монтаж на мебели;
 • Декориране и аранжировка;
 • Обновяване и извършване на всички довършителни и ремонтни дейности;
 • Онлайн мебелен магазин.

PropertyNews.bg е един от малкото български новинарски портали, специализиран на темата за недвижимите имоти и техния пазар. Онлайн медията е създадена през 2022 г. и целта ѝ е да предостави на аудиторията реален и задълбочен поглед върху пазара на имоти, предвид солидната основа на компаниите ни в сферата на бизнеса с имоти.

Лидерската позиция, която имат нашите агенции, ни дава достъп до обилни и автентични данни от пазара, продажбите, интереса и търсенето, нагласите на играчите. Освен това богатият опит на нашия мениджърски екип гарантира професионален поглед върху фактите и тенденциите, което пък дава възможност да се правят реалистични анализи и прогнози. В същото време медийната среда у нас е доминирана от издания, които нямат истински корени в бизнеса с имоти и често публикуват неточна или непроверена информация, което пък води читателите до объркване и изграждане на грешна инвестиционна стратегия. Това са някои от основните причини, поради които беше взето решение за създаването на наша собствена трибуна за новини и аналитична информация за пазара на имоти под мотото „Имотни новини от източника“. Целта на новинарския ни портал е той да бъде в услуга на нашите клиенти, партньори, държавни и общински институции, академичните среди и не на последно място и за други колеги-журналисти, пишещи по горещи теми, свързани с недвижимите имоти.

Нашата основна цел е PropertyNews.bg да се превърне в източник на проверена и меродавна информация от света на имотите в България и по света. Всекидневно нашият уебсайт и профили в социалните мрежи Facebook и Instagram се посещават от квалифицирана аудитория от хора с интереси в областта на покупката или наема на имоти и свързаните с тях дейности. На страниците на PropertyNews.bg те намират ценна информация, която им дава възможност да вземат информирани и разумни решения за своите покупки и инвестиции. При това нашите посетители са не само българи, но и много чужденци, както и наши сънародници живеещи зад граница.
Новини за брандовете от групата
Мениджмънт и съдружници
Контакти
 • +359 2 454 13 33
 • +359 882 638 383 (Viber, WhatsApp, SMS)
 • гр. София 1407, бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7, бизнес сграда Realtons Place офисът на карта
 • Работно време: Понеделник - Петък: 09:00-18.00;
  Събота, неделя и официални празници: почивни дни